IT Maliyet Dönüşümüne Kısa Bir Bakış

Birçok iş insanı, IT tarafındaki faaliyetlerin ve harcamaların karanlık kutu olduğunu düşünür. Bu nedenle IT’nin bütçe yönetemeyeceğine yönelik genel bir kanı vardır. CIO’lar maliyet optimizasyonuna yönelik girişimlerin IT servislerinin tesliminde verimlilik sağladığına inanır ancak, çoğunlukla bu momentumu sürdürmekte zorlanırlar ve en sonunda sürekli maliyet azaltımı döngüsüne girerler. Kontrolsüz IT bütçe kesintisi de taktiksel yönetimi, performansı…

İnovasyon Stratejisi Oluşturma Yöntemleri

Her alanda teknolojik ve sosyo-ekonomik gelişmelerin ivmelenerek hızlandığı, yüksek rekabetçi pazarların oluştuğu günümüz dünyasında şirketler rekabetten geri kalmamak için ürünlerinde ve servislerinde veya iş yapış biçimlerinde yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. İnovasyon kapsamındaki anahtar kelimemiz de 'yenilenmek' olacaktır. İşin stratejisine geçmeden önce şunu sormak lazım; 'Oluşturacağımız herhangi bir stratejiyi uygulamaya geçirecek güçte miyiz veya bu gücü yanımıza…

Bankacılık Sektöründe NIH Sendromu

Eğer yenilikçi işlerle uğraşıyorsanız, eminim 'tekerleği yeniden icat etmek' veya 'Amerika'yı yeniden keşfetmek' tabirlerini duymuşuzdur. Daha doğrusu tekerleği yeniden keşfetemeye gerek yok veya Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok tabirlerini duymuşuzdur. Kısacası hali hazırda üretilmiş/keşfedilmiş şeyleri tekrardan keşfetmek için vakit kaybetmeye gerek yoktur. Bunlardan esinlenerek kendi ihtiyaçlarımıza göre çözümler tasarlamak daha etkili olmaktadır. Ancak, bu söyleyiş…

Tasarım Odaklı Düşünme – ‘Design Thinking’

Tasarım Odaklı Düşünme yaklaşımı son birkaç yılda ülkemizdeki büyük şirketlerde de sükse yapmaya başladı. Bu kapsamda çok çeşitli kurumlardan eğitimler alınmakta, alınan eğitimler neticesinde şirket içerisinde çalıştaylar düzenlenmekte ve en önemlisi istenilen sonuçlar alınamamaktadır. Her ne kadar biz yeterli sonuçlar alıyoruz diye iddia edenler olsa da istenilen/hedeflenen sonuçların yanına bile yaklaşılamamaktadır. Bunun da en temelinde…

Finansal Servislerin Yeni Fiziği

Bugün 'World Economic Forum' tarafından yayınlanan bir makaleyi kaleme alacağım. Bir süredir gerek finans sektöründe gerekse telekom sektöründe yapay zekaya yönelik ciddi çalışmalar yürütülmektedir. Ancak, aynı sektörde farklı şirketler içerisinde yapay zekanın çok farklı tanımları yapılmakta ve kendi içlerinde kabul ettikleri tanımlara göre de çalışmaların reklamları/PR'ları yapılmaktadır. Buradan yola çıkarak yaptığım araştırmalarda okumaktan keyif aldığım…

Kitlesel Fonlama Üzerine

Kitlesen Fonlama için çok çeşitli kaynaklarda farklı tanımlamalar yapılmaktadır. Dahası kitlesel fonlama yapısı 2000'li yıllardan günümüze gelene kadar da çok fazla değişime uğramıştır. Ancak, en genel tanımı bir fikre veya projeye online kanallar üzerinden sermaye toplanmasını sağlayan yöntemdir. Burada farklılık gösteren yöntemin uygulanış şeklidir. Günümüzde sayıları 1500’e yaklaşan kitlesel fonlama platformlarının, bağış, ödül, borçlanma ve…

Yaratıcı Problem Çözme Teorisi-TRIZ

İnsanların karşı karşıya kaldıkları temelde 2 tür problem vardır; (bakın burası çok önemli) ilki genelde çözümü bilinen, diğeri ise çözümü bilinmeyen problemlerdir. Çözümü bilinen problemler, çoğunlukla kitaplardan, makalelerden veya alanında uzman kişilerden elde edilen bilgilerle cevaplanır ve bu tarz problemlerin çözümleri için belirli/standart bir yol izlenir. Burada insanı cezbeden ise bir diğeri “Yaratıcı Problemler”dir (Inventive…

En Yenilikçi Şirketler Serisi-Samsung

Mademki Huawei üzerinden ticaret savaşları popüler gündem maddeleri arasında, bizler de en yenilikçi şirketler serisinde 5. sırada olan Samsung'u ele alalım. Son birkaç seneyi saymazsak global pazarda azalan ticaret engelleri, yoğunlaşan rekabet ortamı, kısalan ürün yaşan döngüsü ve derinleşen segmentasyon firmaları farklı yollara sevk etmiştir. Rekabet yoğunluğu bilgisayar, iletişim ve elektronik gibi teknoloji alanında çok…

En Yenilikçi Şirketler Serisi-Unilever

Gelişmekte olan pazarlardaki büyümenin yavaşlaması ve son yıllarda yüksek değişkenlik gösteren döviz kurları bireysel tüketim ürünleri sektöründeki firmaları zorlamaya başladı. Bu nedenle FMCG sektöründeki global firmalar büyüme tahminlerinde revizelere devam etmekteler. Unilever büyüme stratejisini temelde 3 alan üzerine kurdu; portföy optimizasyonu, inovasyon odağının değişimi ve sürdürülebilir uygulamalar. Bu yazıda sadece inovasyon kalemini analiz edeceğiz. Unilever…

En Yenilikçi Şirketler Serisi -Netflix

Netflix’i anlatmadan önce, sizlere mavi okyanus stratejisinden biraz bahsetmek isterim. Mavi okyanus stratejisi; rekabet piyasasında, rakipleri bir kenara bırakıp mevcut pazarın boşluklarından yararlanarak yeni pazarlar oluşturmayı hedefler. Bunu yaparken de kırmızı okyanus mavi okyanus ikilemini kullanır. Rakipler ile ortak bir pazarda yani kırmızı bir okyanusta yarışmak ve sığ sularda yüzmek yerine, yeni pazarlar oluşturup mavi…